Blog

24 januari 2018

Meestervertellers

Als journalist ben je al behoorlijk geprivilegieerd omdat je op plekken komt en met mensen spreekt waartoe gewone stervelingen geen toegang hebben. Maar als ik met Meestervertellers bezig ben, voel ik me altijd ng uitverkorener.